Team

Geschäftsführung

U. Koska
Geschäftsführer
E-Mail

IT

T. Hintze
CIO
Telefon: 03866 6152
E-Mail

S. Beck
Anwendungsentwicklung, Systemadministration
Telefon: 03866 6151
E-Mail
P. Heyn
Auszubildender Anwendungsentwicklung, Systemadministration
Telefon: 03866 6176
E-Mail
K. Bitschnat
Arbeitsvorbereitung, Operation
Telefon: 03866 6154
E-Mail
U. Kleinke
Arbeitsvorbereitung, Operation
Telefon: 03866 6154
E-Mail

Vertrieb

E. Birr
Leitung Vertrieb
Telefon: 03866 6127
E-Mail
Y. von Walsleben
Telefon: 03866 6121
E-Mail
D. Danmeyer
Telefon: 03866 6128
E-Mail
K. Bredfeldt
Telefon: 03866 6123
E-Mail
A. Karsten
Telefon: 03866 6125
E-Mail
M. Safhöfer
Telefon: 03866 6130
E-Mail

Buchhaltung

C. Barczewski
Leitung Buchhaltung
Telefon: 03866 6141
E-Mail
A. Gädicke
Telefon: 03866 6144
E-Mail
E. Wilke
Telefon: 03866 6142
E-Mail
G. Jaschinski
Telefon: 03866 6143
E-Mail

Innendienst

D. Peters
Telefon: 03866 610
E-Mail
D. Glanz
Telefon: 03866 610
E-Mail

Aussendienst

S. Bastian
E-Mail
M. Schulz
E-Mail
S. Kriependorf
E-Mail
M. Wollschläger
E-Mail
M. Friedrichs
E-Mail
W. Moschke
E-Mail

Kommissionierung / Remission / Lager

F. Barczewski
Leitung Kommissionierung/Remission/Lager
Telefon: 03866 6161
E-Mail
B. Frindt
Telefon: 03866 6172
E-Mail

Versand / Spedition /Technik

E. Bastian
Leiter Versand/Spedition/Technik
Telefon: 03866 6168
E-Mail